ลงพื้นที่กรณีเด็ก9 ปี อาศัยอยู่กับมาดาร ป่วยโรคอัมพฤกษ์ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

รายละเอียด


Share: