ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝ่านละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และคณะกรรมการด้านการอำนวยการ ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี ปี 2564

>>รายละเอียด<<


Share: