รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

รายละเอียด


Share: