รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

>>รายละเอียด<<


Share: