มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติให้แก่ นางเปี๊ยด พุทธสะโร ผู้สูงอายุ 100 ปี

รายละเอียด


Share: