พิธีเปิดตลาดกระเหรี่ยงบ้านอีมาดอีทราย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง

>>รายละเอียด<<


Share: