พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

>>รายละเอียด<<


Share: