พิธีมอบโล่ และใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสก.)

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน 18 ปี พัฒนาสังคมวิถีใหม่ ก้าวไกลยั่งยืน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และรับมอบโล่และใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสก.) จาก นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

>>รายละเอียด<<


Share: