พิธีถวายราชสัการะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

>>รายละเอียด<<


Share: