ประธานรัฐสภาฯ และคณะมอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็ก ให้แก่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุทัยธานี

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ … รายละเอียด


Share: