ประชาสัมพันธ์ ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุ หัวข้อ “รับชำระหนี้กู้ทุนประกอบอาชีพ” “สปอตวิทยุการชำระเงินกองทุนและประนอมหนี้กองทุน”

รายละเอียด


Share: