ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ใน สนง.พมจ. (สป.พม.)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (จังหวัดอุทัยธานี)


Share: