ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด


Share: