บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้สูงอายุประสงค์ขอจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน

>>รายละเอียด<<


Share: