บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี หลวงปู่เจ้าอาวาสวัด อาพาธด้วยโรคชรา บุตรสาวสูงอายุคอยดูแล รายได้ไม่เพียงพอ

>>รายละเอียด<<


Share: