ทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืม เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ กองทุนส่งเสริมแล้วพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายละเอียด


Share: