ถ่ายทำสารคดีโครงการ “ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย”

นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ จ้าหน้าที่สำนักงานฯ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการถ่ายสารคดี กึ่งวาไรตี้ รายการ “คลังปัญญาผู้สูงอายุ 4 ภาค” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็ก ของนางจำปี ธรรมศิริ คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอุทัยธานี (ผ้าทอลาวคลั่ง) ในการนี้ นางสิรินุช อันตรเสน ผอ.กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ร่วมสังเกตการณ์ โดยมีนางสาวสุนีรัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร์ นายก อบต.บ้านบึง นายอภิชาติ โตคำ ประธาน สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ร่วมให้การต้อนรับ

>>รายละเอียด<<


Share: