งาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกระเหรี่ยง” Mask & Fashion Karen ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค้าผ้าทอมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

>>รายละเอียด<<


Share: