งานวันคนพิการสากล จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดขึ้น ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน 800 คน >>รายละเอียด<<


Share: