คปภ.ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับคนพิการและกลุ่มเปราะบาง เข็มที่2

รายละเอียด


Share: