คณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ชุมชนชาวแพสะแกกรัง PHASE 1

>>รายละเอียด<<


Share: