กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนน และประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

>>รายละเอียด<<


Share: