กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พิธีถวายเครื่องรชสัการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ณ ลานสุพรรณิการ์ ในการนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดอุทัยธานี (One Home) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว >>รายละเอียด<<


Share: