กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ ลานสุพรรณิการ์ ในการนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดอุทัยธานี (One Home) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย >>รายละเอียด<<


Share: