กิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชาวแพสะแกกรัง

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวา ตามโครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชาวแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานสะแก อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย จิตอาสาพื้นที่อำเภอ นายอลงกต วรที เมืองฯ เครือข่ายคนพิการ สภาเด็กและเยาวชน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการหลานหน่วยงานร่วมบูรณาการ >>>รายละเอียด<<<


Share: