การพัฒนาศักยภาพแนวทางบูรณาการ ระหว่างทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

>>รายละเอียด<<


Share: