การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณี อุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบการประชุมวิดีโอทางไกล

รายละเอียด


Share: