หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

ข่าว เด่น

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ร่วมออกปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้คำปรึกษาชี้แจงสิทธิและสวัสดิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมทั้งนำคนพิการเข้ารับการตรวจประเมินทางการแพทย์เพื่อเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<

อ่านต่อ

ข่าว สาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

9974
Total Visitors
15
Visitors Today
5
Live visitors
9974
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

   ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

   056 511 229

  Uthaithani@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial