หน้าหลัก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

20 ปี พอช. เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนฯ Housing For All : A Better Urban Future

ข่าว เด่น

20 ปี พอช. เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนฯ Housing For All : A Better Urban Future

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วม “20 ปี พอช. กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก บ้านมั่นคง : ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิม” ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีการทำงานขับเคลื่อนพื้นที่เมืองอุทัยธานี ด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชาวแพสะแกกรัง >>รายละเอียด<<

อ่านต่อ

ข่าว สาร

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

55424
Total Visitors
151
Visitors Today
13
Live visitors
55424
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

   ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

   056 511 229

  Uthaithani@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial